Skip to content Skip to footer
80808080
Rekonštrukcia
IMG_2075
MACO8686

História nášho minigolfu

Možno sa pýtate akú históriu môže mať minigolfový areál zrekonštruovaný a znovuotvorený v roku 2022. Pri tejto téme je určite potrebné spomenúť  dve historické línie.

Prvá sa týka samotného areálu a momentu od kedy ste si mohli na tejto adrese zahrať minigolf.

Druhá sa týka histórie minigolfových jamiek ktoré sa tu nachádzajú.

Zatiaľ čo história areálu sa datuje späť na začiatok milénia, história samotných jamiek je omnoho bohatšia a zaujímavejšia.

Sme presvedčení, že mnohí skôr narodení obyvatelia Bratislavy si už na týchto jamkách minigolf zahrali.

PKO je jedno z miest ktoré je dnes už minulosťou. Myšlienka vybudovať park “ušľachtilej ľudovej zábavy” vznikla krátko po “víťaznom” februári v roku 1948. Jeho samotná výstavba začala však až začiatkom roka 1954. Na stavbe Parku kultúry a oddychu sa malo podieľať až niekoľko desiatok tisíc brigádnikov, pre ktorých to malo byť cťou a zároveň vlasteneckou povinnosťou. Za budovanie PKO dostávali podľa odpracovaných hodín odznaky Budovateľa Parku kultúry a oddychu. Ruku k dielu priložili študenti, mladí dobrovoľníci aj dobrovoľníčky. Zatiaľ čo muži pracovali zväčša na budovaní stavby, ženy sa starali o exteriér a okolie celého PKO, sadili stromčeky a trhali burinu. Celkovo podľa archívov odpracovali dobrovoľníci až 174-tisíc hodín, vďaka ktorým mohli na Slovensku otvoriť prvý a na dlhé obdobie jeden z najväčších kultúrno-spoločenských priestorov vôbec.

O tom, aké kultúrne a spoločenské akcie sa konali v interiéri, ani nemusíme hovoriť – možno spomenúť podujatia ako Bratislavská lýra alebo Bratislavské jazzové dni. Okrem toho sa tu konalo stovky – ak nie tisícky – plesov, bálov, stužkových či beánií. V PKO sídlilo niekoľko tanečných škôl, ale v minulosti tu bola aj napríklad čitáreň, Fotoklub PKO a dokonca aj známy astronomický krúžok. 

Pri budovaní PKO však tiež mysleli aj na exteriér. Na mieste dnešnej stavby Riverparku bola letná scéna, nábrežná promenáda tzv. Ružová záhrada so sochami známych dejateľov, plná kvetov a stromov. Ružová záhrada bola miestom, kde so konala nejedna Flóra – dnes už menej známa výstava kvetov s medzinárodnou účasťou.

Na začiatku bolo PKO

Minigolf v Ružovej záhrade

Ako sme už spomínali, PKO bolo miesto ušľachtilej ľudovej zábavy – už na začiatku svojej existencie ponúkalo svojím návštevníkom bohaté možnosti, ako tráviť svoj voľný čas. Jednou z nich bol aj minigolf. S istotou nevieme povedať, kedy presne sa minigolf v Ružovej záhrade objavil – či tam bol od svojho začiatku, alebo či nápad ponúknuť obyvateľom tento druh zábavy prišiel neskôr.

V našom archíve sme však našli fotografiu minigolfu v Ružovej záhrade, ktorá bola súčasťou časopisu Bratislava vydaného v roku 1976. O 4 roky neskôr, presne 19. a 20. júla 1980 sa našich minigolfových jamkách konali Majstrovstvá Československa, ktoré v kategórii muži vyhral Fridrik Achim z klubu Slávia Trnava.

90 roky

V roku 1992 vznikol minigolfový klub GK Bratislava, ktorý dostal ponuku minigolfové jamky odkúpiť. V tom čase bolo jasné, že minigolf v Ružovej záhrade skončí a v roku 1998 sa jamky už s novým majiteľom GK Bratislava presťahovali do neďalekej botanickej záhrady. V rozmedzí rokov 2003 až 2005 sa sťahoval celkovo 3 krát. Z Botanickej záhrady v roku 2003 putovali jamky do športového areálu na Drieňovej ulici. O rok neskôr boli jamky presťahované do areálu SAV na Patrónke aby o ďalší rok zakotvili na ich súčasnom mieste – u nás na Janotovej 12 v Karlovej Vsi. Aj keď jamky už svoje miesto nemenili, zmenil sa ich majiteľ, keď v roku 2018 dostali chalani, ktorí prevádzkovali fitness centrum Iron Gym na rovnakej adrese ponuku jamky odkúpiť.

IMG_2670
IMG_2664

Nedávna minulosť - čo k tomu dodávame my?

“Po odkúpení jamiek sme mali s nimi veľké plány, ktoré zapadali do celkového konceptu. Tým bolo pozdvihnúť tento areál nielen v rámci interiéru, ale aj v exteriéri – kde sme rovnako videli obrovský potenciál. Minigolf sme vnímali ako úžasnú voľnočasovú aktivitu, ktorá však potrebovala v tom čase nutnú rekonštrukciu. Tú sme aj naplánovali, avšak v momente realizácie prišla korona, ktorá pribrzdila asi každého v športovom sektore. Až po uvoľnení opatrení a reštartovaní športových a telovýchovných aktivít sme znovuotvorili projekt revitalizácie minigolfového areálu, čo sa nakoniec aj v roku 2022 naplnilo.”

Nedávna minulosť - naše slová

“Po odkúpení jamiek, sme mali s nimi veľké plány, ktoré zapadali do celkovej koncepcie pozdvihnúť tento areál nielen v rámci interiéru, ale aj v exteriéri, kde sme rovnako videli obrovský potenciál. Minigolf sme vnímali ako úžasnú voľnočasovú aktivitu, ktorá potrebovala v tom čase potrebovala nutnú rekonštrukciu, ktorú sme aj naplánovali ale v momente kedy sme ju chceli realizovať prišla korona a tá pribrzdila asi každého v športovom sektore. Až po uvoľnení opatrení a reštartovaní športových a telovýchovných aktivít sme znovuotvorili projekt revitalizácie minigolfového areálu, čo sa nakoniec aj v roku 2022 naplnilo.”

Minigolf Karlovka

Janotova 12

841 05 Karlova Ves

Bratislava

Kontakt

Recepcia: 02/20 78 21 36

Manažér: 0910 564 505

info@minigolfkarlovka.sk

Created by